Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Juridische vragen

Elk jaar is er in Groningen de 4 Mijl voor hardloopliefhebbers. Elk jaar zijn er alleen meer aanmeldingen dan startbewijzen. Er willen dus meer mensen meedoen dan er plaats is. De 4 mijl heeft daarom al jaren een dag en uur waarop iedereen zich kan aanmelden. Dit jaar op 25 maart om 18:00 uur ...

Ben je er op tijd bij, dan kun je meedoen. Erg jammer voor al die renners die net buiten de boot vallen. Maar Nu ... is er goed nieuws!

NuRecht verloot een gratis startbewijs tussen de personen die zich via onze website aanmelden. Kan dat? Ja! Dit jaar (2015) wel, door een vergissing van de 4 Mijl in uw voordeel:

4 Mijl


NuRecht de snelste stichting

De winnaar van de verloting was Marcel Elzerman die een keurige tijd heeft neergezet. Namens NuRecht: gefeliciteerd!

startbewijs


4 Mijl van Groningen


Uw 'juridisch voordeel'

De vergissing van de 4 Mijl is in dit geval 'uw juridisch voordeel'. Hoe zit het? Bij het aanmelden voor de 4 Mijl moet je aangeven dat je de algemene voorwaarden accepteert. Maar wat zegt de wet: 'Dan moeten die voorwaarden wél te lezen zijn!' (lees hieronder de tekst uit de wet). Bij het aanmelden dit jaar werd echter niet de mogelijkheid geboden om de algemene voorwaarden te lezen. Kennelijk had de 4 Mijl een verkeerde link geplaatst. Als je de voorwaarden wilde accepteren, dan werd je doorgestuurd naar een pagina die zei: 'The requested URL /images/2015_Algemenevoorwaarden.pdf was not found on this server.'

Wat betekent dit?

Dat betekent dat de bepalingen in de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn als je dat zou aangeven (vernietigbaar - zie onder). Een van die bepalingen is dat alleen maar 'natuurlijke personen' mogen deelnemen aan de 4 Mijl (artikel 2 lid 1 algemene voorwaarden), dus geen rechtspersonen zoals een B.V. of een stichting. Stichting NuRecht zou dus ook niet mogen deelnemen aan de 4 Mijl.

Maar dit jaar zal NuRecht in dat geval dus een beroep doen op de 'vernietigbaarheid' van de algemene voorwaarden: die zijn dan niet rechtsgeldig opgenomen in de overeenkomst. Dat betekent dat NuRecht mag meelopen en ook een ander in de plaats van NuRecht mag laten deelnemen (artikel 2 lid 3 algemene voorwaarden). Een 'stichting' kan nu eenmaal zelf niet lopen en daar zoeken we dus iemand voor... Meld je dus aan!De kleine lettertjes ;)

Als je wil rennen voor NuRecht, dan:

  • Zijn de algemene voorwaarden van de 4 Mijl van toepassing. We gaan je voor de zekerheid - als jij de gelukkige bent - ook nog even 'expliciet vragen' of je daarmee akkoord bent ;)
  • Krijg je van ons een mooi T-shirt met daarop de tekst: 'Algemeen voorwaardelijk - NuRecht'
  • Moet je je bedenken dat er meer op je kan worden gelet dan normaal (door toeschouwers en/of media )
  • Zetten wij natuurlijk graag een foto van je op onze site (mission accomplished)
  • En hopen we dat je een mooie tijd zult hebben en eventueel kunt neerzetten! Maar dat laatste is natuurlijk geen voorwaarde voor deelname ;)


Tot slot

NuRecht geeft hiermee natuurlijk een grote 'knipoog' naar de 4 Mijl die wij van harte ondersteunen, maar ook naar de wet die wij net zo goed van harte ondersteunen. Zonder ons bericht zou vast niemand hebben gemerkt dat de algemene voorwaarden niet achter de 'hyperlink' zaten. En wij denken ook dat dit geen enkel punt is.

Elke renner is sportief en zal vast ook echt niet snel wakker liggen van 'algemene voorwaarden'. Wij denken ook dat iedereen ermee akkoord is gegaan zonder ook maar even op de link van deze voorwaarden te klikken. Het gaat om het rennen...

NuRecht wenst iedereen dan ook vooral een mooie dag op 11 oktober 2015 met de 4 Mijl van Groningen. Daarnaast ook een leuke dag - dat is het ook altijd - en dat er misschien nog een mooie tijd mag worden neergezet.

Wij vinden het mooi dat we 1 persoon daarnaast blij kunnen maken met een gratis startbewijs terwijl er eigenlijk geen startbewijzen meer waren. Mooi ook dat NuRecht de snelste stichting ever wordt (nog nooit een stichting zien rennen) en dat 'onze' renner in elk geval zal rennen volgens de algemene voorwaarden van de 4 Mijl. Maar... mocht de 4 Mijl zeggen dat een stichting niet mee mag doen, dan zullen we 'alles' in het werk stellen om die 'algemene voorwaarde' te vernietigen!Hoe zit het juridisch?

De wet geeft dus aan dat algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (het aanmelden voor de 4 Mijl) moeten worden overhandigd of in elk geval moeten worden aangeboden zodat je er kennis van kunt nemen:

Artikel 6:233 BW
Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar [...]

b. indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.


Dat kan ook via internet, bijvoorbeeld door een link te plaatsen met de optie om aan te vinden dat je akkoord gaat met de voorwaarden, zoals rtikel 6:234 BW laat zien:


Artikel 6:234
[...] 2. De gebruiker heeft tevens aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

Wat als dat niet wordt gedaan?

De rechter oordeelde hierover al eens: 'Artikel 6:234 lid 2 BW bepaalt dat de gebruiker deze mogelijkheid heeft geboden, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat met de eerste mogelijkheid wordt bedoeld dat deze voorwaarden achter een duidelijk herkenbare hyperlink zijn opgenomen, zodat de algemene voorwaarden door de wederpartij kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor latere kennisneming. (MvA I kamerstuk 2003-2004, 28197, nr. C, eerste kamer)' Rb amsterdam, 27 februari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ5806

Bij de inschrijving van de 4 Mijl was dit niet het geval. Als je zou klikken op de links die daarbij werden aangeboden ('ik accepteer de algemene voorwaarden'), dan kwam je op een pagina die zei dat die voorwaarden in elk geval niet daar stonden, namelijk deze twee:

Wedstrijdreglement
Algemenevoorwaarden

Als je - na aanmelding - gaat zoeken op de website van de 4 Mijl dan staan die algemene voorwaarden wel ergens (namelijk hier - dat wil zeggen: op die site kun je de pdf downloaden) maar de 4 Mijl heeft dus verwezen naar een verkeerde plaats. Foutje...

Natuurlijk kan het zijn dat dat inmiddels is aangepast, en daarom ook maar even een plaatje:

4 Mijl