Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Snel antwoord
  • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Voornaam veranderen

Hoe kan ik mijn voornaam veranderen?

Het wijzigen van de voornaam is wat eenvoudiger dan het wijzigen van de achternaam. Degene die zijn voornaam wil wijzigen (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) kan daartoe een verzoek indienen Het wijzigen van de voornaam is wat eenvoudiger dan het wijzigen van de achternaam. Degene die zijn voornaam wil wijzigen (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) kan daartoe een verzoek indienen bij de rechtbank.

De wet geeft hierover aan (art. 1:4 lid 3 BW):


“Wijziging van de voornamen kan op verzoek van de betrokken persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden gelast door de rechtbank. De wijziging geschiedt doordat van de beschikking een latere vermelding aan de akte van geboorte wordt toegevoegd, overeenkomstig artikel 20a, eerste lid. In geval van wijziging van de voornamen van een buiten Nederland geboren persoon geeft de rechtbank die de beschikking geeft, voor zoveel nodig ambtshalve hetzij een last tot inschrijving van de akte van geboorte dan wel van de akte of de uitspraak, bedoeld in artikel 25g, eerste lid, hetzij de in artikel 25c bedoelde beschikking.”


Veranderen of schrappen voornaam

Het wijzigen van de voornaam kan zowel het schrappen als het toevoegen van een naam inhouden. Voor wijziging moet wel een voldoende ‘zwaarwichtig belang’ bestaan en bovendien moet de rechter nagaan of de gevraagde naam geoorloofd is. De naam moet namelijk worden geweigerd als deze ongepast is of als het een bestaande geslachtsnaam betreft (art. 1:4 lid 2 BW).


Zwaarwichtig belang

Om de voornaam de kunnen wijzigen moet je dus een heel goede reden hebben: een zwaarwichtig belang. Van een ‘zwaarwichtig belang’ kan bijvoorbeeld sprake zijn ingeval van transseksualiteit, wijziging van geslacht (art. 1:28 BW) of indien de adoptiefouders de geboortenaam willen wijzigen. Ook kan hiervan sprake zijn als iemand zijn naam ‘zo vreselijk lelijk vindt’, dat de naam een te grote belasting voor de persoon met zich brengt. Maar daarvan is zeker niet zomaar sprake. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak waarin de rechter oordeelt dat de persoon in kwestie niet “in bijzondere mate lijdt onder het dragen van de voornamen” (Rb Maastricht 6 april 2010, LJN: BM2066).