Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Mag mijn werkgever fooi verrekenen met kasverschillen?

De werkgever mag de fooi ook niet verrekenen met eventuele kasverschillen, want dan eigent hij zich de fooien eerst toe om ze vervolgens uit te betalen. En dan is het geen fooi, maar loon. Als de werkgever namelijk de fooi eerst opeist om die te verrekenen met een eventueel kasverschil, dan eigent hij zich dus feitelijk eerst de fooi toe alsof híj de fooi heeft ontvangen. De werkgever heeft zich de fooi dan toegeëigend alsof het zijn fooi was. Als hij hiervan vervolgens het restant aan zijn werknemers betaalt, dan betaalt hij dat en dus niet de klant of gast. Omdat het geld nu van de werkgever komt, is het niet langer een fooi maar gewoon loon. Een werkgever betaalt namelijk geen fooi, maar loon. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak (Rb Den Haag 6 augustus 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN4692):

“Hiervan uitgaande is de rechtbank van oordeel dat eiseres de als fooien van de klanten ontvangen bedragen eerst aanwendde ten eigen bate en dat de (resterende) bedragen die de werknemers daarna (uiteindelijk) als fooi ontvingen door eiseres aan hen zijn uitgekeerd als beloning voor de door hen uit hoofde van hun dienstbetrekking verrichte werkzaamheden. Deze bedragen vormen dan door eiseres verstrekt loon, waarop niet artikel 12, maar artikel 10 van de Wet van toepassing is.”Lees verder: