Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Vast contract: Uitzendkracht

Hoe zit het als je uitzendkracht bent?

Als je een uitzendkracht bent, dan gelden de regels die hierboven staan (art. 7:668a BW) in principe pas nadat je 26 weken in dienst bent. Dat blijkt uit artikel art. 7:691 lid 1 BW:

“Op de uitzendovereenkomst is artikel 668a eerst van toepassing zodra de werknemer in meer dan 26 weken arbeid heeft verricht.”


Bij de berekening van deze 26 weken worden perioden waarin arbeid wordt verricht en die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan een jaar meegenomen (lid 4). De weken waarin geen arbeid is verricht worden dus niet meegerekend. Als je als uitzendkracht vervolgens een arbeidsovereenkomst krijgt bij de inlener, dan ben je niet langer een uitzendkracht en geldt dus ook art. 7:691 lid 1 BW niet langer.

Let op: in een CAO voor uitzendkrachten kunnen verder regels staan die afwijken van art. 7:668a BW! (zie onder).

Bijzondere situaties

Let op: de volgende bijzondere situaties kunnen verder van belang zijn om te kijken of je een vast contract voor onbepaalde tijd hebt, of niet:[1]Kamerstukken I, 2001-02, 27661, nr. 322b, p. 3.

[2]Kamerstukken II, 21479, nr. 32, p. 1.