Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Vast contract: Voorbeeld A

Een voorbeeld voor situatie A
Meneer Arends krijgt op 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst voor de duur van een half jaar. Op 1 januari 2016 krijgt hij opnieuw een contract voor 3 maanden; het contract loopt dus af op 31 maart 2016. Deze twee contracten sluiten op elkaar aan. De werkgever heeft op dit moment geen werk voor meneer Arends dus hij krijgt geen nieuw contract. Maar in augustus wordt het weer drukker op het werk en daarom krijgt meneer Arends op 1 september 2016 wèl weer een contract voor bepaalde tijd voor 12 maanden. Tussen het oude contract en het nieuwe contract zaten vijf maanden en dat is dus minder dan de zes maanden die de wet aangeeft. Dit nieuwe contract (het derde contract) is nu automatisch een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Immers:

  • De contracten zijn aangegaan tussen dezelfde partijen,
  • Het eerste en het tweede contract sloten op elkaar aan,
  • Tussen het tweede en het derde contract zaten vijf maanden (dus minder dan de wettelijke zes maanden),
  • Als je de contracten en de tussenperiode bij elkaar optelt, dan is dat in totaal 27 maanden, en dus meer dan de periode van 24 maanden die de wet aangeeft.
  • Het laatste contract is dus automatisch een contract voor onbepaalde tijd (vast contract).


Terug