Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Vast contract: Voorbeeld A

Een voorbeeld voor situatie A
Meneer Arends krijgt op 1 november 2010 een arbeidsovereenkomst voor de duur van anderhalf jaar. Op 1 mei 2012 krijgt hij opnieuw een contract voor anderhalf jaar; het contract loopt dus af op 1 november 2013. Deze twee contracten sluiten op elkaar aan. De werkgever heeft op dit moment geen werk voor meneer Arends dus hij krijgt geen nieuw contract. Maar in december wordt het weer drukker op het werk en daarom krijgt meneer Arends op 1 januari 2014 wèl weer een contract voor bepaalde tijd. Tussen het oude contract en het nieuwe contract zaten twee maanden en dat is dus minder dan de drie maanden die de wet aangeeft. Dit nieuwe contract (het derde contract) is nu automatisch een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Immers:

  • De contracten zijn aangegaan tussen dezelfde partijen,
  • Het eerste en het tweede contract sloten op elkaar aan,
  • Tussen het tweede en het derde contract zaten twee maanden (dus minder dan de wettelijke drie maanden),
  • Als je de contracten en de tussenperiode bij elkaar optelt, dan is dat in totaal 38 maanden, en dus meer dan de periode van 36 maanden die de wet aangeeft.
  • Het laatste contract is dus automatisch een contract voor onbepaalde tijd (vast contract).


Terug