Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Vast contract: Voorbeeld B

Een voorbeeld voor situatie B
Mevrouw De Boer krijgt op 1 juli 2015 een contract voor de duur van twee weken. Dit contract wordt (aansluitend) verlengd voor nog eens twee weken. Dit contract eindigt dus op 31 juli 2015. Een aantal maanden is er even geen werk voor haar maar op 1 januari 2016 krijgt mevrouw de Boer opnieuw een contract voor twee weken. Dit contract wordt op 15 januari 2016 eveneens (aansluitend) verlengd met een contract voor een maand. Alle contracten zijn verkregen bij dezelfde werkgever. Het vierde contract (ingaande op 15 januari 2016) is automatisch een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Immers:

  • De contracten zijn aangegaan tussen dezelfde partijen,
  • Er zijn meer dan drie contracten voor bepaalde tijd gesloten,
  • De contracten hebben elkaar binnen zes maanden opgevolgd


Terug


[1]Kamerstukken I, 2001-02, 27661, nr. 322b, p. 3.

[2]Kamerstukken II, 21479, nr. 32, p. 1.