WOZ waardeStel gratis je vraag:

(60 c/m)

Of stel uw juridische vraag per e-mail of per chat:
  • Betaal € 24,99
  • U krijgt juridisch advies (meestal binnen een dag)
  • Plaats een hyperlink naar NuRecht en stuur het formulier op
  • Wij storten € 24,99 terug!
  • GRATIS!
Waarom?
Door de betaling van € 24,99 krijgen wij alleen serieuze vragen en geen spam. Het advies is gratis omdat wij u terugbetalen. Lees hier waarom!

  Ik accepteer de algemene voorwaarden
Vraag stellen    Gratis juridisch advies    Gratis juridisch advies


WOZ waarde

De WOZ waarde is volgens artikel 17 lid 1 Wet WOZ 'de waarde die aan een onroerende zaak wordt toegekend'. Voor deze waarde wordt gekeken naar de marktwaarde. De WOZ waarde is dan de gecorrigeerde vervangingswaarde.[1] Een uitzondering is de waarde bij monumentenpanden en woningen in aanbouw.[2]

Bezwaar tegen WOZ-beschikking


Vaststelling WOZ waarde

Voor de vaststelling van de WOZ waarde kunnen de vervangingswaarde, bedrijfswaarde, marktwaarde en opbrengstwaarde van belang zijn. Om de waarde vast te stellen is de reële marktwaarde van belang (hoogste prijs van eventuele koper).[3]

Is er bijvoorbeeld sprake van een burenruzie, dan kan dat de woningwaarde verminderen.[4] En als de woning bijvoorbeeld naast een seksinrichting staat, dan kan ook dat de WOZ waarde verminderen.[5] Voor de WOZ waarde zijn tal van dingen van belang, zoals dichtbij hoogspanningsmast, umts-mast, omgevingsvervuiling, asbest, achterstallig onderhoud, toekomstige geluidsoverlast etc. Maar er zijn ook factoren die de WOZ waarde juist hoger maken.


Lees verder:[1] Artikel 17 lid 3 Wet WOZ

[2] G.J. van Leijenhorst, Wet waardering onroerende zaken. En daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen, Deventer: Kluwer 2013, p. 128.

[3] G.J. van Leijenhorst, Wet waardering onroerende zaken. En daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen, Deventer: Kluwer 2013, p. 132.