Bezwaar maken WOZ waardeStel gratis je vraag:

(60 c/m)

Of stel uw juridische vraag per e-mail of per chat:
  • Betaal € 24,99
  • U krijgt juridisch advies (meestal binnen een dag)
  • Beoordeel NuRecht en stuur het formulier op
  • Wij storten € 24,99 terug!
  • GRATIS!👍
Waarom?
Door de betaling van € 24,99 krijgen wij alleen serieuze vragen en geen spam. Het advies is gratis omdat wij u terugbetalen. Lees hier waarom!

  Ik accepteer de algemene voorwaarden en geef toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken, zoals ik gelezen heb in het Privacybeleid.
Stel je vraag  Gratis juridisch advies Gratis juridisch advies

Juridische vragen

De gemeente stelt de WOZ waarde vast in een taxatierapport, vergeleken met woningen waarvan de verkoopprijs bekend is. Het overzicht van die verkoopprijzen kunt u opvragen (Lees daarover hier )

Bent u het niet eens met de WOZ beschikking, dan kunt u 'WOZ waarde bezwaar' maken ofwel: Bezwaar maken tegen de WOZ waarde, zoals die door de gemeente is vastgesteld.

Bezwaar tegen WOZ waarde


Bezwaar maken WOZ

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde geldt als bezwaar tegen de aanslagen onroerendezaakbelasting en omgekeerd (zie art. 24 Wet WOZ ev). Om bezwaar te maken moet u het bezwaarschrift binnen 6 weken indienen bij de gemeente. Op de beschikking van de WOZ waarde staat ook de datum van verzending. Die datum is van belang om bezwaar te kunnen maken.

Er zijn ook veel organisaties die u helpen bij het instellen van bezwaar. Om WOZ waarde bezwaar in te stellen brengen zij vaak geen kosten in rekening. Alleen als u het bezwaar zou winnen, krijgen zij een vergoeding. Op deze manier kunt u uw bezwaar 'no cure no pay' indienen. NuRecht kan u niet bijstaan in u WOZ waarde bezwaar, maar voor vragen over het bezwaarschrift of andere juridische vragen staan wij voor u klaar!

Bezwaarschrift

Om tegen de WOZ waarde bezwaar te maken moet u een bezwaarschrift maken. In dat bezwaarschrift geeft u de gronden aan voor het bezwaar. Als u meer tijd nodig hebt dan kunt u pro forma bezwaar maken: u maakt bezwaar, maar vraagt om later de gronden te kunnen aanvullen. Op die manier is uw bezwaarschrift nooit te laat!

Artikel 6:5 lid 1 Awb geeft aan waaraan een bezwaarschrift (en dus ook een WOZ waarde bezwaar) moet voldoen: Om tegen de WOZ waarde bezwaar te maken moet het bezwaarschrift ten minste vermelden: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht en de gronden van het bezwaar of beroep. Voor dat laatste kunt u dus met een pro forma bezwaar 'uitstel' krijgen.

Lees verder:[1] Artikel 17 lid 3 Wet WOZ

[2] G.J. van Leijenhorst, Wet waardering onroerende zaken. En daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen, Deventer: Kluwer 2013, p. 128.

[3] G.J. van Leijenhorst, Wet waardering onroerende zaken. En daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen, Deventer: Kluwer 2013, p. 132.