Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

WOZ waarde Amsterdam opvragen

Om te kijken of de WOZ waarde goed is vastgesteld, kun je de WOZ waarde opvragen van vergelijkbare woningen. Lees hier over WOZ waarde opvragen.

WOZ waarde Amsterdam opvragen kan bij de gemeente Amsterdam. Wij vermelden dit apart, omdat wij uit de gemeente Amsterdeam verreweg de meeste vragen van heel Nederland krijgen, ook over WOZ waarde. WOZ waarde Amsterdam opvragen kan via deze link naar de gemeente.

WOZ waarde opvragen


WOZ waarde opvragen

De WOZ waarde opvragen is eigenlijk het opvragen van het taxatieverslag bij de gemeente over de verkoopprijzen van de vergelijkingsobjecten. WOZ waarde opvragen doe je om te kijken of de WOZ waarde op een goede manier is vergeleken met de verkoopprijs van de woningen die de gemeente heeft beoordeeld. Is dat namelijk niet het geval, dan is de WOZ waarde niet goed vastgesteld.WOZ waarde opvragen: verkoopprijzen

De WOZ waarde opvragen kan bij de gemeente. Je krijgt dan het taxatierapport waaruit blijkt met welke verkoopprijzen de WOZ waarde is vastgesteld. Vaak sturen gemeenten ook het taxatieverslag al mee als bijlage bij de WOZ-beschikking. WOZ waarde opvragen is dan niet meer nodig.

Verder is het mogelijk om bij het Kadaster de aankoopprijs of verkoopprijs op te vragen aan de hand van een adres. Dat is dus niet het 'WOZ waarde opvragen', maar kan wel handig zijn om te beoordelen of de WOZ waarde goed is vastgesteld.Lees verder over WOZ waarde opvragen:[1] Artikel 17 lid 3 Wet WOZ

[2] G.J. van Leijenhorst, Wet waardering onroerende zaken. En daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen, Deventer: Kluwer 2013, p. 128.

[3] G.J. van Leijenhorst, Wet waardering onroerende zaken. En daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen, Deventer: Kluwer 2013, p. 132.